DOSIFICADORES 33V – 33V006 33V-1/8-1/8 0.06CC

Características:

33V006 33V-1/8-1/8 0.06CC - Caudal: 0.015 - 0.16 / 0.20-0.50 / 0.75- 1.00
- Presión mínima: bar 12(175)
- Presión máxima:bar 50 (725)
- Presión máxima de relajación: bar 4 (58)
- Lubricantes admitidos: Aceite 32-2000 cSt ; Grasa NLGI 0
- Tiempo mínimo de relajación (second): 32-250 cSt; 10 260-1000 cSt; 200 NLGI 0 200